HÍREK

2024.03.27.
Kalandozz a Vackor Várban!

Bővebben>>

2024.02.27.
A KEFAG Zrt. erdei programjai
2024-ben


Bővebben>>


Az erdei iskola fenntartója


Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt.
(www.kefag.hu)


Társoldalaink


Faiskola és dísznövénykertészet
(www.juniperus.hu)
Tűzgyújtási tilalmak

A VACKOR VÁR ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA
STRATÉGIAI TERVE

Adottságok

A KEFAG Rt. 2002-ben az Állami Erdészeti Szolgálattal és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával hozta létre a Vackor Vár Erdei Iskolát, mely 2003-ban meg is kezdte működését.
Erdei iskolánk az erdő közjóléti funkcióját betöltve vesz részt a gyermekek környezeti nevelésében olyan formában, hogy a nevelés-oktatás helyszíne az erdő, a programok többségében az erdő, az erdei életközösség, erdészeti ismeretek bemutatása kerül előtérbe. Az erdőpedagógia foglalkozásokat egyéb kulturális, sport- és szabadidős foglalkozások egészítik ki. A Vackor Vár Erdei Iskola célja, hogy elősegítse a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek erdőbarát, környezettudatos magatartásának, szemléletének kialakulását, fejlődését. Módszereinknek köszönhetően a gyermekek a természet és az erdő aktív részeseivé, együttműködő partnereivé válnak, gyakorlati tapasztalatokat szereznek és életre szóló élményekben lesz részük.
Vackor Vár Erdei Iskolát a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. üzemelteti, a saját kezelésében lévő több, mint ezer hektáros Nyíri erdő egy elkerített részén. Nem önálló gazdasági egység, a KEFAG Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészetének felügyelete alá tartozik, vezetője az erdészeti igazgató, központja Kerekegyházán található. Az erdei iskola épületegyüttese a 26 hektáros Szent Hubertus Parkerdőben található, mely közjóléti parkerdő szerepét tölti be, így szabadon látogatható. Kecskemét és közvetlen környékéről évente A 10-15 ezer ember látogat ide.
Ebben a természetes, mogyorós-tölgyes ligeterdőben zajlanak a Vackor Vár Erdei Iskola foglalkozásai 2003. óta.

Humánerőforrás

Iskolánk 7 állandó munkatársa szervezi és bonyolítja le a hozzánk érkező vendégek mindennapjait: 1 fő gazdasági vezető, 2 fő beosztott erdész és 1 fő közjóléti referens, 2 fő konyhai és takarító személyzet, 1 fő karbantartó. A főszezonban (tavasztól őszig) közfoglalkoztatott munkaerő egészíti ki a fizikai állományt: oktató 2 fő, konyhai munka 2 fő, udvari munka 1 fő, Nyíri erdészházban 1 fő.

Infrastruktúra


Természetes környezet


Erdőgazdálkodói kódszám: 0351

A KEFAG Rt. 1993-ban alakult, majd 2006-tól KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. néven működik, tulajdonosa a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. A társaság és jogelődei több mint hat évtizede gondozzák a Duna-Tisza köze erdeit, kiemelt tevékenységeink közé a mag- és csemetetermesztés, az erdőművelés, a fahasználat, az erdőgazdálkodási szolgáltatások, a faipar, a kereskedelem és a vadgazdálkodás tartozik.
Társaságunk, a KEFAG Zrt. Bács-Kiskun megye állami erdőterületeiből közel 60.000 hektárt kezel, ebből természetvédelmi rendeltetésű 4.805 hektár, kijelölt Natura 2000 terület 11.371 hektár. Működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszert.

A Vackor Vár Erdei Iskola által használt 26+55 hektáros terület a Nyíri erdő egyik értékes része, ahol a természetközeli állapotú erdősztyepp-tölgyes élőhelyek a meghatározóak (kb. 60%), amely egyben Natura 2000 jelölő élőhelye is a területnek. Erdőgazdálkodási szempontból az üzemtervi besorolás véderdő megőrzés.
A Nyíri erdő többi részén jelenleg intenzív vadgazdálkodás folyik a kerítéssel elkerített vadaskertben, mely remek megfigyelési lehetőséget biztosít (nemcsak a magaslesről) a gyermekcsoportok számára.
Alföldi viszonylatban az erdei élőhelyek biológiai sokfélesége kimagasló. A területen található élőhelyek ugyan antropogén behatásokkal érintettek, de alföldi viszonylatban az erdei élőhelyek természetközeli állapotúak, számos védett növény- és állatfaj, valamint Natura 2000 jelölő fajok élőhelye. Kerítéssel lezárt, jól szabályozható, őrizhető terület. Sérülékenységét a talajvízszint süllyedés és ezzel összefüggésben a klímaváltozás várható hatásai szabják meg. A terület Kecskemét környékének egyik legjelentősebb természetszerű tölgyese, amely a tájra jellemző őshonos erdei élőhelyeket tartalmazza, amely meghatározza a nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzetét, potenciális természetvédelmi értékét, illetve különleges jelentőségét.


Épített környezet

A Vackor Vár Erdei Iskola felszereltsége megfelelő. Az erdőpedagógiai foglalkozások során maximálisan kihasználjuk a terület adta lehetőségeket.
Az 1848 méter hosszú tanösvényen tájékoztató táblák segítik az önálló ismeretszerzést. A Nyíri erdei erdészház és 1848-as gyűjtemény és a Szent Hubertus Kápolna történelmi és múzeumpedagógiai foglalkozások kiváló helyszíne.
A háziállat simogatóban a gyerekek megtapasztalhatják az állattartással járó munkát és felelősséget. A Szállásépület Galériáján értékes trófeagyűjtemény szolgál a vadászati ismeretek megalapozására. A KEFAG Zrt. által üzemeltetett Szállásépületben 13 szoba áll rendelkezésre, 46 férőhellyel (4 db 2 ágyas szoba, 2 db 5 ágyas szoba és 7 db 4 ágyas szoba), ezen kívül 9 db pótággyal bővíthető a szállás kapacitás.

A számozáson kívül minden szobának sajátos neve van: Dám szoba, Rókalyuk, Bagolyfészek, Harkály odú, Mókus odú, Csigaház, Medvebarlang, Kikerics, Boróka, Tölgy, Kökény, Galagonya, Fehérnyár

Személtető eszközök tárháza kínál lehetőséget a természet megfigyelése: binokuláris mikroszkóp televízióval összekötve, nagyítók, távcsövek és fafaragókések, madárhang sípok, időjárás megfigyelési eszközök, stb.
Az iskolaépületben két tanterem az erdészeti ismeretek oktatásához szükséges eszközökkel jól felszerelt (hajtásgyűjtemény, fosszíliák, fakockák-, metszetek, stb.)
A kiegészítő programok megvalósításához kenyérsütő- és agyagégető kemence, tűzrakóhely, íjász felszerelés, bőr- és egyéb kézműves eszközök, stb. állnak rendelkezésre, valamint 3 kidolgozott tájfutó útvonal is található a Nyíri erdő erdei iskolához tartozó erdőrészében.

Szállásépület:
- 48 fős étkező (48 m²)
- aula (113 m²) és galéria
- 56 férőhelyes terasz (81 m²)

Iskolaépület:
- 24 fős tanterem (40 m²)
- 36 fős tanterem (60 m²)


Foglalkoztató épület:

- két foglalkoztató terem (22 és 27 m²)


Szállásépület – szabadtéri része:
- 56 férőhelyes terasz (81 m²)


Szakmai program


A több, mint ezer hektáros Nyíri erdőből 26+55 hektár szolgálja az ismeretterjesztést. A csoportok terepgyakorlatokon ismerhetik meg az erdő élővilágát, az erdészek munkáját, pillanthatnak be az erdőgazdálkodás mindennapjaiba. A Nyíri erdő dámvad, őz, vaddisznó, nyúl, róka, mókus, számtalan madárfaj élőhelye, viselkedése természetes környezetükben figyelhető meg. Az 1848 méter hosszú tanösvényen önálló ismeretszerzést is lehetővé tevő tájékoztató táblák mutatják be az erdő élővilágát.
A Nyíri erdészházban gazdag gyűjtemény állít emléket az 1848-as forradalom és szabadságharc nagyjainak, valamint a hagyományos erdészház és a tanyasi életmód bemutatható itt. Ugyanitt található a Szent Hubertus Kápolna is. A szabadidő sportos eltöltéséhez az erdei környezetben felépített foci-, röplabdapálya áll rendelkezésre. A gyerekek kipróbálhatják a fafaragás, az agyagozás, a kenyérsütés, a szövés-fonás és a nemezelés fogásait is.
Az erdei iskola egyik oktatási helyszíne a Kecskeméti Arborétum. A helyi éghajlat- és talajviszonyok, a növény- és állatvilág bemutatására létesített tanösvények, valamint az automata meteorológiai állomás segítségével végezhető megfigyelések színesítik a programokat.

Programunk célja egy olyan életminta bemutatása a mai modern kor gyermekeinek, ami az egészségtelenül felgyorsult életmóddal ellentétben bemutatja a hagyományos, lassabb életvitelt.
Ha rácsodálkoztatjuk a gyerekeket a természet alkotásaira, kialakul bennük a kötődés: vigyázni fognak rá, tehát fenntarthatóvá válik.
Megérthetik az erdei életközösség összefüggéseit, tisztában lesznek majd az ember természeti környezetbe való beavatkozás hatásaival, következményeivel.

A modulok egymásra épülése fokozatosan vezeti rá a gyerekeket az ember és a természet kapcsolatának sokszínűségére.
Az a számtalan apróság, amivel az erdei iskola 3-5 napja alatt találkoznak, rávezeti őket az egyetlen lehetséges módra a természettel való együttélésre.


Programok


- ALSÓ TAGOZAT – ERDŐJÁRÓ PROGRAM

- FELSŐ TAGOZAT – A TERMÉSZET ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA PROGRAM


Erősségek

A KEFAG Zrt., mint fenntartó, biztos anyagi háttérrel rendelkező, stabil tevékenységi körrel, állami támogatottsággal rendelkező gazdasági társaság.
A szakmai munkát végző munkatársak gyermekszerető, lelkes, gyakorlott, jól képzett és felkészült pedagógusok, erdészek és vadászok.
A szakmai programunkon keresztül sok gyerek, fiatal és felnőtt ismerkedik meg az erdővel.
Jól felszerelt infrastruktúrával rendelkezünk.

Lehetőségek

A pozitív hozzáállás, valamint a széles kapcsolatrendszeren keresztül jó lehetőségek kínálkoznak az intézmény továbbfejlesztésére.
A szakmai programban részt vevő munkatársak alkalmasak a szakmai program továbbfejlesztésére és új programok, programelemek kidolgozására és megvalósítására.
A gyerekek érdeklődésére, nyitottságára építhetünk.
A kedvező infrastrukturális és környezeti adottságok nagyban megkönnyítik munkánkat.

Gyengeségek

A társadalmi ismertség és elismerés még nem megfelelő.

Veszélyek

A változó oktatáspolitika bizonytalanná teszi az erdei iskolák és a környezeti nevelés jövőjét.
Egyre csökkenő központi támogatási rendszer és a pályázati rendszer hiányossága.
Az iskolák többsége nem elhivatott az erdei iskola program iránt.

Jövőkép

Stratégiai céljaink:

A fejlesztési források hatékony felhasználásának elősegítése és folyamatos bővítése.
A közoktatási rendszer szereplőivel az együttműködés fejlesztése. Új partnerek felkutatása és további együttműködések kiépítése.
A folyamatos működés anyagi, eszköz és humánerőforrás feltételeinek biztosítása, a kihasználtság növelése.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. További információ.. Adatkezelési tájékoztató

Elfogadom a sütik használatát.